sukien

KÍNH THUỐC

KÍNH ĐA TRÒNG

Khi tới tuổi 40 mắt người bắt đầu nhìn mờ hơn ở khoảng cách nhìn gần. Mỗi khi muốn nhìn gần rõ các chi tiết nhỏ, phải để ở khoảng cách xa hơn, nheo mắt lại mới nhìn được, hoặc ánh sáng mạnh mới nhìn thấy rõ. Nhưng tất cả cũng chỉ nhìn được thời gian ngắn là mắt lại mỏi trở lại. Do đó kính đa tròng ra đời để khắc phục những hiện tượng này giúp cho người có hiện tượng lão hóa mắt có thể hoạt động bỉnh thường. 

  • Ngày: 2017-01-11
  • Lượt xem: 1452
Xem chi tiết